top of page

THE

ELEMENTS 

אלמנטים הם יסודות חיוניים בעולמנו וביצירותיי. אף על פי שתכשיטים נרכשים בשל היופי שלהם,

אני מאמינה שמה שמייחד אותי כמעצבת הוא התוספת של סיפור, כוונה ומשמעות לכל יצירה. בין אם מדובר בלבבות העוטפים מגן דוד, או דיסקית המתזכרת אותנו לנשום, אלו הם אלמנטים המבטאים אהבה ועוצמה, ומתחברים לטווח רחב של רגשות. המשפטים החקוקים על התכשיטים מעניקים להם נגיעה אישית נוספת.

אני מאמינה שכאשר אני משקיעה את ליבי וכוונותיי בעבודתי, משהו ממני עובר אליכן כאשר אתן עונדות את התכשיטים.

bottom of page